Çeliku: “Gruevski mund të ngelet shtatëzanë si Gordana dhe të shpëtojë nga bu*rgu”

Shpërndaje

Sa herë që ka t.urbulenca politike dhe dë.mtohet populli, atëherë fillojnë “show” me Gruevskin…Boll mundoheni t’na shpërlani trurin sepse po të donit t’mirën tonë ai s’do gjendej sot në Hungari?!

Faj nuk keni vetëm ju por edhe ne që u besojmë dhe votojmë, ko.ntrabanda politike e Europës që ju përkrah dhe populli që krijon e.ufori nga k.riminelët që beson se do dë.nohen dhe n’realitet lirohen.
Dë.nohen dhe m.ontohen shqiptarët, ndërsa Gruevski edhe nëse dë.nohet për “show politik”, përsëri do lirohet sepse mund të ngelë shtatzanë si Gordana.

Lironi të bu.rgosurit tanë, lironi mo.ntimet, lironi rastin e Kumanovës, dë.noni kr.iminelët me dën.ime meritore jo si me rastin e Almirit, rastin Alfa, Mo.nstra etj… Për “show politike” ne nuk kemi nevojë, për drejtësi po.

Kr.iminelët hiqni nga politika, mos i bartni nga një ministri në tjetrën, nga një drejtori në tjetrën, boll se na morët në qafë si popull dhe si komb!

Shkruan, Gjyla Çeliku