Lëshohet në përdorim platforma “Pushime në vend”

Shpërndaje

“Sot e lëshuam në përdorim platformën Pushime në vend www.pushimenevend.gov.mk

🔵Gjithsej 117.122 do të marrin vauçerë për turizëm vendor në adresat e postës elektronike që kanë dorëzuar në Drejtorinë për të Ardhura Publike.

🔵Vauçerë për turizëm vendor do të marrin qytetarët me të ardhura të ulëta që nuk kanë realizuar të hyra më shumë se 60,000 denarë nga janari deri në prill 2020

🔵Vauçerët do të mund të përdoren në të gjitha objektet e akomodimit vendor që do të regjistrohen në Platformë

🔵Kontrolloni nëse jeni në listën e fituesve për vauçerë për turizëm vendor në www.pushimenevend.gov.mk” – thotë Bekteshi

Faqet:

www.pushimenevend.gov.mk ose www.domasiedoma.gov.mk