Ademi kallxon ‘pallavrat’ e BDl-së para zgjedhjeve, “U THA, KURRË NUK U BË!!!”

Shpërndaje

PLATFORMA E BDl-së: ZGJEDHJET 2011

Projektet kryesore në energjetikë:

• Lugina e Vardarit, 12 HEC (1.5 miljardë euro)❌

• HEC Çebren dhe HEC Galishtë (600 milion euro) ❌

• HEC Ura e Boshkut (80 milion euro)❌

• Central me erë, tre lokacione (200 milion euro) ❌

• Centrale me diell (50 milion euro)❌

• Largpërëuesit elektroenergjetik Maqedoni-Kosovë dhe Maqedoni-Shqipëri (23 milion euro)❌

• Gasifikimi (250 milion euro)❌

• Projekti rajonal për menaxhimin me mbeturinat në rajonin planor të Pollogut është në procedurë të koncesionimit dhe pritet të realizohet me investitor që kanë përvojë. (faqe 79)❌

• Kodra e Diellit me investime që do e modernizojnë dhe shndërojnë në qendër të njohur rajonale për skijim dhe turizëm alternativ. (faqe 85)❌

• Riaktivizim i rikonstruktimit të Sahat Kullës në Tetovë dhe Urës së Kazazëve mbi lumin Shkumbin.❌

• Nominimi i Xhamisë së Larme në Tetovë dhe Muzeut të Alfabetit në Manastir për mbrojtje nën UNESCO.(faqe 110)❌

U THA, KURRE NUK U BE!!! ❌

Per regjionin e Pollogut

• Ndërtimi i deponisë regjionale (tenderimi për investitor është në vijim), ❌

• Stacion filtrimi për pastrimin e ujërave të zeza (do të bëhet studim fizibiliteti për Tetovë, Gostivar dhe Tearcë), ❌

• Hidrosistemi për ujitje në fushën e Pollogut (do të bëhet studim fizibiliteti), ❌

• Qendra turistike Kodra e Diellit (investime dhe modernizim), ❌

• Finalizimi sistemit të ujësjellësit në Tetovë, ❌

• Ndërtimi i bibliotekës dhe teatrit të qytetit në Tetovë, ❌

• Teatri i qytetit në Tetovë, ❌

• Basen olimpik në Tetovë, ❌

• Rikonstruimi i stadiumit të qytetit në Tetovë, ❌

• Investime në zonën teknologjike industriale ‼️zhvillimore në Tetovë, ❌

• Qendër për grumbullimin e produkteve bujqësore në Pollog, ❌

• Ndërtimi i stacionit filtrues të ujit të pijshëm në Gostivar, ❌

• Rikonstruim i sallës së sportit në Gostivar, ❌

• Rikonstruimi i shtëpisë së kulturës në f. Negotinë, ❌

• Ndërtim i bibliotekës dhe sallës së sportit për Universitet Shtetëror i Tetovës, ❌

• Rikonstruktimi i rrugës Tetovë-Gostivar. ❌ Rikonstruktimi dhe zgjerimi i rrugës regjionale që lidh vendbanimet rurale rrëzë Sharrit ndërmjet Tetovës dhe Gostivarit. ❌

U THA, NUK U BE!!! ❌