Skandal: Shqiptarët pakicë në Agjencinë për zbatimin e gjuhës shqipe

Shpërndaje

Nga, Shpëtim Pollozhani

Ky Agjencion shumicën e të punësuarve duhet ta ketë shqiptarë.

1. Këshilltari shetëror për lekturim është i kombësisë maqedonase.

2. Këshilltari shtetëror për bashkëpunim qeveritar dhe marrëdhënire me publikun është i kombësisë maqedonase.

3. Shefi i njësisë për bashkëpunim me Qeverinë e RMV, Sektori për mbështetje të Drejtorit, poashtu është i kombësisë maqedonase.

4. Shefi i njësisë pë lekturim, sektori i përkthimit dhe lekturimit është shqiptar.

5. Bashkëpuntor për monitorim, promovim dhe mbrojtjen e gjuhës , Sektori për Planifikim, Koordinim dhe zhvillim është i kombësisë rome.

Pa koment! Shifrat flasin!?

Ps. Mos harroni! Gjuha Shqipe nuk është e sanksionuar me ligj sikurse Gjuha Maqedonase.

Atëherë kur do të sanksionohet me ligj, atëherë mundemi të themi se Gjuha Shqipe është Guhë Zyrtare në RMV.