Ministri Besimi: “Koncepti SMART”, strategji pesë-vjeçare për reformën e sistemit tatimor

Shpërndaje

📣 Me zbatimin e konceptit SMART, me të cilin nënkuptohet qasje strategjike dhe afatgjatë të punëve, kemi përgatitur për herë të parë një Strategji pesë-vjeçare për reformën e sistemit tatimor.

Strategjia do të sigurojë:

✅ Drejtësi më e madhe tek tatimimi

✅ Mbledhje më e mirë e të hyrave

✅ Sistemi tatimor që do të inkurajojë investime dhe inovacione edhe rritjen ekonomike

✅ Rritja e ndërgjegjësimit për nevojën e pagesës së tatimeve

✅ Transparencë më e madhe tatimore

✅ Kualitet më i madhe në shërbimet administrative

✅ Vendosja e tatimimit ekologjik të gjelbër

Sot, në Ministrinë e Financave, organizuam debat publik, ku dëgjuam mendimet, propozimet dhe rekomandimet e organizatave ndërkombëtare, komunitetit të biznesit, OJQ-ve, akademisë dhe publikut të gjerë të ekspertëve.

🙏 Faleminderit i madh për të gjithë pjesëmarrësit, të cilët me propozimet e tyre kontribuan në përmirësimin e Strategjisë, dhe me këtë edhe drejtë krijimit të një një sistemi efikas tatimor për rritjen ekonomike.