Ligji i votuar nga pushteti dhe VMRO amniston autorët e krimeve urbane, konstaton Pendarovski

Shpërndaje

Presidenti Pendarovski nuk e nënshkroi Dekretin për shpalljen e Ligjit për konfirmimin e statusit ligjor të objekteve të ndërtuara pa leje.

Presidenti Stevo Pendarovski e informoi kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, se ka vendosur të mos e nënshkruaj Dekretin për shpalljen e Ligjit për konfirmimin e statusit ligjor të objekteve të ndërtuara pa leje, informojnë na kabineti presidenti. Teksti i Ligjit, sipas presidentit, është në kundërshtim me disa nga vlerat themelore të Kushtetutës, si dhe me dispozitat kushtetuese që dalin ose janë në lidhje me vlerat themelore të Kushtetutës.

“Në bazë të nenit 75, paragrafi 1 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe në lidhje me nenin 38, paragrafi 2 të Ligjit për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, unë ju informoj se kam vendosur të mos nënshkruaj Dekreti për shpalljen e Ligjit për Përcaktimin e statusit juridik të ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme, të cilin Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut e miratoi në seancën e mbajtur më 11 maj 2021. Unë e mora vendimin për të mos nënshkruar Dekretin për shpalljen e Ligjit në bazë të një analize të hollësishme të tekstit të Ligjit, ku konstatova se teksti i Ligjit është në kundërshtim me disa nga vlerat themelore të Kushtetutës , si dhe dispozitat kushtetuese që lindin ose kanë të bëjnë me vlerat themelore të Kushtetutës. Gjithashtu, unë besoj se teksti i Ligjit nuk ka asnjë justifikim shoqëror, gjegjësisht nuk ka për qëllim mbrojtjen dhe promovimin e interesit publik, e cila është detyra themelore e çdo institucioni të qeverisjes publike”, tha presidenti Penadrovski në njoftimin që ia dërgoi Xhaferit.

Sipas Pendarovskit, teksti i Ligjit është në kundërshtim me nenin 8, paragrafi 1, alineja 3 e Kushtetutës, ku qeverisja e të drejtës është vendosur si një vlerë themelore e rendit kushtetues dhe, në përgjithësi, të ligjit tonë, përcjell in7 nga Agjencia Informative Mediatike.

Ai shton se neni 41 i tekstit të ligjit është veçanërisht i diskutueshëm, i cili që nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit parashikon “pezullimin e procedurave administrative që nuk janë përfunduar me zbatimin e vendimeve për heqjen e ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme, si dhe si administrative dhe gjyqësore (procedura penale dhe civile) që janë në vazhdim e sipër dhe rrjedhin nga procedurat për të hequr objektet që kanë përfunduar ose janë në proces”.

“Kjo dispozitë është në kundërshtim me nenin 8, paragrafi 1, linja 4 të Kushtetutës, ku ndarja e pushtetit në pushtet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor përcaktohet si një vlerë themelore e rendit kushtetues. Zgjidhja ligjore e formuluar në këtë mënyrë ndërhyn në punën e gjykatave dhe siguron një amnisti “të fshehur” për autorët e krimeve në lidhje me ndërtimin e paligjshëm dhe abuzimin e detyrës. Kompetenca kushtetuese e Kuvendit, në përputhje me nenin 68 të Kushtetutës, për të dhënë amnisti është e padiskutueshme. Sidoqoftë, amnistia, siç kërkohet nga praktika legjislative, duhet të jepet nga një ligj i veçantë për amnisti, dhe në shpjegimin e një ligji të tillë të mundshëm, duhet të shpjegohet arsyetimi shoqëror, dmth interesi publik për dhënien e amnistisë.

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të Ligjit për Përcaktimin e Statusit Ligjor të Ndërtesave të Ndërtuara në mënyrë të Paligjshme nuk janë vendi ku do të jepet amnistia në një mënyrë jo transparente”, beson shefi i shtetit.

Sipas tij, Ligji i miratuar është gjithashtu në kundërshtim me nenin 43 të Kushtetutës, i cili i garanton të gjithëve të drejtën për një mjedis të shëndetshëm, dhe shteti është i detyruar të krijojë kushte për ushtrimin e të drejtës së qytetarëve për një mjedis të shëndetshëm.

Përfundimisht, por jo edhe më pak e rëndësishme, thotë në njoftimin Pendarovski, si president i shtetit, jam betuar se do t’I respektoj dhe mbroj Kushtetutën dhe ligjet./in7.tv