Vazhdohet për 5 vjet afati për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Shpërndaje

Edhe për pesë vjet do të vazhdohet afati për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje deri në vitin 2011, për lëndët të dorëzuara deri te komunat deri në vitin 2018, për çfarë zgjidhja ligjore duhet së shpejti të kalojë në seancë plenare. Komisioni Kuvendor për Transport dhe Lidhje sot e përfundoi leximin e dytë të Propozim ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje dhe e përcolli në lexim të mëtejshëm. Deputetët u dakorduan se duhet të organizojnë debat mbikëqyrës apo publik në përgjithësi për gjendjen me ndërtimin në vend me pjesëmarrjen e ekspertëve dhe organizatave civile.