Mehazi: BDI-ja me “stërvinat e by*thë pambukët”, sa vota do humbë?

Shpërndaje

Bo mbat e El Cheekës na detyrojnë të mendojmë e na argumentojnë fuqishëm se e keqja është më e zëshme se e mira, e keqja përhapet shpejt e në moment, prandaj të gjithë duhet patur kujdes ndaj së keqes. Dhe vet djalli e rritë, i ndihmonë dhe e bënë të keqen të zëshme për ta humbur të mirën e heshtur..

S’është e mundur të vr asësh njeri e mos të merret vesh;
S’është e mundur të vje dhësh, të korr uptohesh e mos të merret vesh;
S’është e mundur të kur vërohesh e mos të merret vesh;
S’është e mundur të sp iunosh e mos të merret vesh;
S’është e munduar t’ua shprehësh të keqen të tjerëve, t’u thuash ‘stërvina”, “by thëpambukë”, “by thëpërlyer”, ma xhupë” e mos të merret vesh.

Vetëm fjala “stërvinë” po të vihet në kandar është shumë më e rëndë sesa 20 vjetët udhëheqëse të BDI-së. Aq të rënda janë fjalët e këqija sa që emri i BDI-së tani e tutje do zëvendësohet me “Partia e Stërvinës, e By thëpambukëve, e Trendafilkës, e By thëpërlyerve, e Ma xhupëve.”

Vetëm sintagme ” do sm rt so tebe” Menduh Thaçit ia humbi katërdhjetë mijë votuas, po BDI-ja sa do humbë?; shumë e më shumë sesa ata që paramendojnë.

Shtojcë:I nderuar Ali Ahmeti, e keqja juaj vjen nga vetëvetja juaj, nga fjalët tuaja të shëmtuara, e keqja ju vjen nga miqtë t’u të ngushtë, nga miku yt më i dashur Musa Xhaferi, e kurrsesi nga ne që të kritikojmë. Ne dhe më parë të kemi kritikuar, por ju keni fituar, ama kurrë s’ju kemi thënë “stërvina”, by thëpambukë, by thëpërlyer e ma xhupa…”