Ministri Ademi docent i jashtëligjshëm i UT’së, thotë inspektori Ilievski. Pritet të përfshihet nga “fshesa”

Shpërndaje

Ne jemi për respektimin e gjitha rregulloave ligjore dhe kjo procedurë e cila është zbatuar nga ana e Universitetit sepse ata jane përgjegjës për shpalljen e konkurseve për zgejdhje dhe rizgjedhjeve. Kështu që do të insistojmë në aplikimin konsistent tNe jemi për respektimin e gjitha rregulloave ligjore dhe kjo procedurë e cila është zbatuar nga ana e Universitetit sepse ata jane përgjegjës për shpalljen e konkurseve për zgjedhje dhe rizgjedhjeve. Kështu që do të insistojmë në aplikimin konsistent të të gjitha dispozitave ligjore, thotë ministri Ademi për fakulteti.mk, transmeton Realiteti.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit do të hetojë nëse Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi ishte zgjedhur jashtëligjshëm si asistent profesor në Fakultetin Juridik në UT në vitin 2017, ndërsa ai ishte ende ministër pa portofol në Qeveri
Ministri Ademi deklaroi për fakulteti.mk se nuk është kontaktuar asnjë nga institucion përkatës dhe se nuk e di nëse është hapur ndonjë lëndë për të.
Sidoqoftë, ne jemi në favor të përmbushjes së të gjitha rregullave ligjore në këtë procedurë që u zhvillua nga Universiteti, sepse ato janë kompetente për shpalljen e konkurseve për zgjedhje dhe rizgjedhje. Kështu që ne insistojmë në zbatimin konsistent të të gjitha rregulloreve ligjore. Kjo do të thotë që unë duhet së pari të kem informacion për çfarë dhe si, dhe pastaj të shoh nëse ekziston një procedurë e tillë ” tha Ademi.


Ankesa është paraqitur në Anti-Korrupsion

Ku është thyer ligji?

Ankesa në Anti-Korrupsion u paraqit nga inspektori arsimor për arsimin e lartë Gjorgji Ilievski pas inspektimit të rregullt në Universitetin e Tetovës në prill.
Ilievski për Fakultetit.mk tha se gjatë inspektimit të rregullt të Universitetit të Tetovës, Ministri i tanishëm i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, u zgjodh në mënyrë të paligjshme si asistent profesor, sepse gjatë periudhës së zgjedhjes së tij, pozita e tij në UT ishte në pushim. Dy zyrtarë të tjerë qeveritarë, sipas Ilievskit, gjithashtu përparuan ilegalisht në titujt mësimdhënës-shkencorë në Universitetin e Tetovës.

Qëllimi i mbikëqyrjes sonë në Universitetin e Tetovës ishte përzgjedhja në titujt mësimdhënës-shkencorë në Fakultetin Juridik. Ne kemi gjetur se Arbër Ademi, Ministër i Arsimit dhe Shkencës, ose pëzgjedhja e tij si asistent profesor, ishte i paligjshëm. Më 13 prill 2016, Universiteti Shtetëror në Tetovë miratoi një vendim për pezullimin e punësimit të Ademit si asistent në Fakultetin Juridik, duke shërbyer si ministër pa portofol në Qeveri, në përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës. Por gjatë periudhës së pezullimit, Universiteti ka filluar një procedurë për përzgjedhjen e një mësimdhënësi. Zyra e Rektorit më 3 shkurt 2017 miraton një vendim me të cilin asistent profesori Arber Ademi zgjidhet profesor asistent në lëndët e “E drejta ndërkombëtare private si dhe E drejta e arbitrazhit”. Si inspektor arsimor, deklarova se kjo procedurë është e paligjshme, sepse puna e tij është në pushim si ministër pa portofol në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Kjo pëzgjedhje është në kundërshtim me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës dhe në kundërshtim me nenin 135, paragrafi 3 të Ligjit për Arsimin e Lartë – thotë Ilievski.
Ai shpjegon se vendi i punës i Ministrit aktual të Arsimit dhe Shkencës është vënë në pushim që nga 24 dhjetori 2017, përderisa shërben si Zëvendësministër i Arsimit, si dhe më 5 gusht 2018, kur pushimi i tij i është vazhduar, përgjegjëisht përderisa është Ministër i Arsimit dhe Shkencës.
Përveç Ademit, Ilievski zbuloi se janë dy zyrtarë të tjerë të tanishëm shtetëror gjithashtu ilegalisht të përzgjedhur si mësimdhënës-shkencorë në Fakultetin Juridik në UT.

Ademi: Unë pres që Universiteti të respektojë ligjet

I pyetur nëse ai e dinte fare se ndërsa ai ishte në pozitë publike dhe përderisa është në pushim nga vendi i punës në fakultet nuk guxon të perparon në titiujt mësimdhenese-shkencore, ministri Ademi tha:
Jo, bazuar nga të gjitha praktikat që kishim dhe që kemi ndjekur nga e kaluara dhe tani. Përndryshe, tani me Ligjin e ri mbi Arsimin e Lartë rregullohet shprehimisht se mund të promovohet në titull nëse ka vazhdimësi. Me kërkesën e vetë partisë, mund të hapet një konkurs rizgjedhjeje, tha Ademi.
Ai theksoi edhe një herë se të gjitha procedurat ligjore duhet të respektohen edhe në këtë rast.
Duke pasur parasysh se kemi pasur politikanë dhe do të kemi ardhur nga qarqet akademike, bie fjala si unë, ka pasur situata të tjera kur zyrtarët publikë janë promovuar në të kaluarën, por, pres që nuk ka aplikim jokonsistent në këtë rast. Unë pres që Universiteti të ketë parasysh rregullat ligjore dhe t’i respektojë ato, “tha Ademi.
Deri ku ka arritur procedura pas kërkesës së Ilievskit të paraqitur më 13 maj të këtij viti për tre zyrtarët që kemi kërkuar në Komisionin Shtetëror për Anti-Korrupsion? Presidentja Biljana Ivanovska na tha se ata kanë shumë materiale dhe se rasti është ende duke punuar.
– Do të hapet një procedurë për hulumtim të mëtejshëm mbi këtë temë – thotë Ivanovska.

UT thotë se nuk ka marrë ndonjë vendim nga Inspektorati

Ne u përpoqëm të merrnim një deklaratë për këtë rast nga Universiteti i Tetovës. Rektori Vullnet Ameti nuk u është përgjigjur thirrjeve tona dhe arritëm të merrnim Sekretarin e Përgjithshëm Adem Beadini. Ai na tregoi shkurtimisht se ata nuk kishin marrë ndonjë vendim nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit për rastin e avancimit të paligjshëm në titujt mësimdhënës-shkencorë tek zyrtarët e tanishëm shtetëror.
Nuk kemi marrë asgjë zyrtare dhe nuk mund të komentoj asgjë. Unë nuk jam përgjegjës për komentet, ka Universiteti Senat. “thotë ai.


Inspektori Gjorgji Ilievski

Megjithatë, Ilievski thotë:
Nga Universiteti i Tetovës nuk mi pranojnë vendimet dhe procesverbalet në të cilat kemi vërtetuar paligjshmërinë. Qëndron në raport se ata nuk i pranojnë nga posta. – thotë Ilievski.
“Të tillave parregullësi të zyrtarëve publikë, ministrave, drejtorëve dhe të tjerëve duhen që të marrin fund dhe duhet të fillohen procedurat dhe përgjegjësitë morale dhe të tjera me të cilën duhen të përballen. Unë, Gjorgji Ilievski, Inspektori i Lartë i Arsimit, jam i vetëdijshëm për pasojat e mia, por gjithashtu e di se duhet të punoj edhe shteti ligjor dhe ligji, e jo politika, shantazhet dhe kërcënimet. Unë jam në dispozicion të Komisionit për sqarime të mëtejshme “, thotë ankesa në Komisionin Kundër Korrupsionit.
Ilievski thotë se ai nuk heq dorë nga rasti pavarësisht nga presionet që ai po përjeton.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi dhe Kryeministri Zoran Zaev u informuan për aktivitetet e mia. Këta zyrtarë, në vend që të jenë shembull i respektimit të legjistlativës, këta vet nuk e respektojnë atë si dhe veten. Me dërgimin e mesazhit negativ, nuk japin një shembull të mirë të trajtimit të barabartë në shoqëri – thotë Ilievski.
Në këtë rast, inspektorët bënë mbikëqyrje inspektimi në disa fakultete, domethënë ata që kanë punonjësit e tyre, të cilët janë zyrtarë aktualë. Deri më tani nuk janë gjetur parregullsi në fakultete të tjera.

Pergatitur: Milena Atanasoska-Manasieva / [email protected]