Orë policore nga ora 21:00?

Shpërndaje

Nevojiten masa urgjente për të parandaluar një katastrofë. Është e nevojshme të vendoset një digë, një pengesë që do të ndalojë këtë element, paralajmëron Dr. Danilovski.

Ai kërkoi masa të rrepta shtrënguese dhe pa sentimentalizëm.

– Kjo do të thotë orë policore dhe jo nga ora 11 e pasdites, por mbase nga ora 21:00 dhe kufizim i lëvizjes në disa zona ku numri është më i madh, kufizim i orarit të punës së ndërmarrjeve dhe kujdesi për transportin publik. “Transporti publik është burimi i të gjitha problemeve,” i tha Danilovski.