Përveç kandidaturave për KSHZ, Komisioni parlamentar për zgjedhjet do të vendosë gjithashtu për Avokatin e ri të Popullit

Shpërndaje

Komisioni parlamentar për çështje të zgjedhjeve dhe emërime ka caktuar seancën për në ora 13:00 për të përcaktuar listën e kandidatëve të regjistruar për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të KSHZ-së, si dhe për të përcaktuar propozim-vendim për zgjedhjen e Avokatit të Popullit.

Siç njoftoi më herët MIA, shpallja për anëtarët e KSHZ-së ka mbaruar, dhe sipas informacionit nga Kuvendi, këtë mëngjes aplikimet u morën nga 14 kandidatë, duke përfshirë ish-anëtarë dhe aktualë, si dhe punonjës të Komisionit dhe avokatë. Mandati i përbërjes aktuale të KSHZ-së përfundon më 15 janar. Deri më tani, vetëm VMRO-DPMNE ka konfirmuar mbështetjen e saj për Aleksandar Dashtevski për kryetar të KSHZ-së.

Sipas procedurës, pasi sot Komisioni për çështjen e zgjedhjeve dhe emërimeve të përcakton listën e kandidatëve, ia dërgon atë kryetarit të Kuvendit Talat Xhaferi, i cili nga ana tjetër ia dërgon partive që duhet të deklarojnë se cilët kandidatë mbështesin për anëtarët e organit më të lartë zgjedhor në shteti. Lista e kandidatëve të mbështetur i paraqitet përsëri Komisionit për zgjedhjet dhe emërimet, i cili e përcakton atë dhe pastaj i dërgohet plenumit për të votuar. Nuk ka afat për palët që të përgjigjen, por procedura, sipas përvojave të mëparshme, mund të përfundojë brenda një dite.

Në shpalljen për Avokatin e Popullit, i cili u njoftua në fund të nëntorit, siç tregohet nga Kuvendi, u morën maksimumi shtatë kandidatura. Vendimi për Avokatin e Popullit duhet të kalojë në seancë parlamentare.