Aliu: Gjunjëzim politik i Ramiz Merkos dhe BDI-së

Shpërndaje

Kthimi i kompetencave të Vetëqeverisjes lokale nga cila do fushë, është akt antiligjor dhe antikushtetues.

Pushtetit qendror ligjet pozitive i mundësojnë “marrjen e kompetencave” në ndonjë sferë por në procedurë të parashikuar me ligj.

Kthimi i kompetencave në mënyrë arbitrare bile qoftë edhe nga Këshilli i komunës është PRESEDAN.

Qeveria me kushtetutë është e obliguar të kohabitojë me çdo pushtet lokal për tejkalimin e mangësive dhe pamundësive eventuale.

Ramiz Merko duhet ta rishyrtoj vendimin e tij, lidhur me kthimin vullnetarë të kompetencave nga sfera e urbanizmit për Komunën e STRUGËS.

Duhet të kërkoj ndihmën e qeverisë por jo edhe ti kthejë kompetencat.

Kjo është cënim i të drejtës kushtetuese për vetëqeverisje të qytetarëve të komunës së Strugës dhe gjunjëzim politik i Ramiz Merkos dhe Bdi-së !

(q/a)