SPB Tetovë paralajmëron d.ënime për k.rismat nëpër dasma

Shpërndaje

Sektori i Punëve të Brendshme Tetovë paralajmëron kontrolle të përforcuara dhe aktivitete për të zbuluar dhe dë.nuar kr.ismat në dasme dhe shk.repja e fi.shekzjarrëve pa marrjen e lejes.

“Të gjithë, pa përjashtim, do të ketë zero tolerancë, përkatësisht të gjithë do të përgjigjen për pasojat. Në mënyrë paralele do të vazhdojnë edhe aktivitetet parandaluese të SPB Tetovë me qëllim që përgjithmonë të ndalohet ky fenomen il.egal. Ky fenomen përveç që prish rendin dhe qetësinë publik dhe rr.ezikon sigurinë e përgjithshme, këtë verë kishte edhe in.cidente që rezultuan me katër persona të lënduar, dy në Tetovë dhe dy në Çajle të Gostivarit“, tha për MIA, zëdhënësi i SPB Tetovë, Marjan Josifoski.

Kr.ismat me a.rmë zj.arri është në kundërshtim me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publik dhe dënohet me den.im prej 200 deri në 500 euro.

Në raste të lëndimit kjo mund të trajtohet si vepër penale që dë.nohet me dë.nim me bu.rgim prej një deri në 5 vite, respektivisht 10 vite.